Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CONTACT US

  Name and Last Name*:
  Phone Number:
  E-mail Address:
  Message:
  I am a fan of G-STRINX      I am interested in the G-STRINX performance.
  I am interested in other information about G-STRINX
* For sending of this message, please, fill in all the required information
CONTACT
Istro production s r.o.
Vajnorská 1
831 04 Bratislava, Slovensko

Phone: +421-2-5464 8445
Fax: +421-2-5464 8444

E-mail: hartpro@gstrinx.sk


Manager of the band:

Peter Kotus
Mobil: 0915 767 958
E-mail: media@hartpro.sk
INVOICING INFO
Istro production s r.o.
Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Slovensko

IČO: 46 796 339
IČ DPH: SK2023589788
DIČ: 2023589788.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 83491/B.
Copyright © 2010 HArt Pro, s.r.o. Grafický design Creatura Agency & R. Maršálek.
Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek šírenie obsahu stránky(textu, obrázkov, hudby, videa) mimo domény www.gstrinx.sk je možné výhradne po obdržaní súhlasu.