Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Live show in the First National Theatre, in Martin

30. September 2010

Beautifull reconstructed scene of the Komorne divadlo in Martin, amazing audience. To share the scene with the famous slovak female singer, Jana Kirschner, was an interesting experience. We are looking forward to come back here.

Copyright © 2010 HArt Pro, s.r.o. Grafický design Creatura Agency & R. Maršálek.
Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek šírenie obsahu stránky(textu, obrázkov, hudby, videa) mimo domény www.gstrinx.sk je možné výhradne po obdržaní súhlasu.